Els amics/amigues de Trenca són persones que estan particularment interessades en la marxa de l’associació. Són –o sou– els nostres còmplices, una font de contactes i de propostes, un ajut inestimable per dur a terme moltes activitats i un ajut també econòmic (pel que fa als amics col·laboradors). Compartim els ideals, el desig de fer una societat més conscient i més respectuosa amb el planeta. Entre tots i totes li donem força a l’entitat.

Ser amic de Trenca és gratuït. També hi ha amics col·laboradors, que contribueixen amb una quota de 20 €/any. Tant els amics com els amics col·laboradors reben el noticiari electrònic de Trenca i són informats de les activitats on poden participar. A més, els amics col·laboradors són convidats a alguna activitat anual que organitzem especialment per a ells/elles i se’ls lliura un obsequi. Si us plau, abans contacteu amb nosaltres a través del correu electrònic: amics@trenca.org.

El noticiari electrònic de Trenca són les mateixes notícies que anem publicant a la web (a la secció Activitats i notícies), maquetades en un format de carta. D’aquesta manera, no cal visitar periòdicament la web de l’associació per estar-ne informat: les persones que hi han manifestat el seu interès i se n’han fet amics reben puntualment informació per correu electrònic (hi ha la possibilitat de rebre el noticiari en català, castellà, gallec, aranès o anglès).

A més, la comunicació general amb els amics es complementa amb l’espai que mantenim al Facebook.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb els amics de Trenca (participació en activitats, actualització d’antics amics infantils, quotes d’amics col·laboradors, propostes, etc.), podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic:

amics@trenca.org