Protecció de Dades Personals

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web, requereix que ens faciliti algunes dades personals a través de formularis o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic i que aquests seran incorporades en un fitxer informatitzat propietat i responsabilitat de Trenca./p>

Ús de la Informació

El tractament de les dades personals a través d’aquesta pàgina web s’utilitzen amb la finalitat de proporcionar la informació i les comunicacions que puguin ser del seu interès.

La seva informació personal no serà compartida, difosa, ni modificada de cap manera sense el seu previ consentiment. Tota la informació proporcionada és estrictament confidencial i es tractarà exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats

Així mateix, els informem que per salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que contenen dades de caràcter personal.

Veracitat de les dades

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Consentiment de l’usuari

L’enviament de dades personals a través dels formularis d’aquest lloc web, subscripcions a les llistes de correu per a l’enviament de butlletins, o la comunicació mitjançant correus electrònics que sol·licitin informació o serveis, implica que l’usuari accepta les presents condicions i presta el seu consentiment perquè aquestes dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per poder complir amb el servei contractat, atendre a les sol·licituds que ens plantegi o realitzar tasques administratives.

Tractament de dades de menors d’edat

L’Associació Trenca considera que la protecció de les dades de caràcter personal dels menors d’edat és essencial, pel que en el cas que l’usuari sigui menor d’edat, aquest només podrà aportar les seves dades personals en els formularis de recollida dels mateixos, amb el previ consentiment dels pares o tutors, enviant el formulari corresponent degudament signat pels pares o tutors per correu electrònic i amb còpia del DNI o document equivalent del pare o tutor signant a la següent adreça: protecciodades[@]trenca.org.

Per descarregar el formulari de consentiment fes clic aquí.

La LOPD estableix una protecció especial per als menors d’edat en considerar-los com el sector més fràgil i per la seva dependència dels pares o tutors legals.

L’article 13.1 del Reglament LOPD indica:

“Es pot procedir al tractament de les dades dels majors de catorze anys amb el seu consentiment, excepte en aquells casos en què la Llei exigeixi per a la seva prestació l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela. En el cas dels menors de catorze anys es requerirà el consentiment dels pares o tutors.”

Les dades personals de menors de 14 anys només poden ser recollides i tractades amb el consentiment exprés dels seus progenitors o tutors legals.

L’Associació Trenca no respon d’aquelles dades de menors que sense poder conèixer aquest fet s’hagin facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

Autorització de cessió de Drets d’Imatge

Els assistents a les nostres activitats donen el seu consentiment i autoritzen a l’Associació Trenca el dret de l’ús de les fotografies i vídeos que es realitzin, per temps indefinit i sense límit geogràfic, per tal de difondre informació a través de la nostra pàgina web, a les xarxes socials com Facebook, Instagram o Twitter, als canals Youtube o Vimeo i altres mitjans que pugui oferir Internet.

Per a tal fi i com estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, en el seu article 2 es necessita el consentiment exprés per part dels assistents.

“No s’aprecia l’existència d’intromissió il·legítima en l’àmbit protegit quan el titular del dret atorgui el seu consentiment a l’ús de les imatges.”

En conseqüència, és possible que la seva imatge sigui captada, gravada i posteriorment reproduïda. L’assistent podrà oposar-se a l’ús posterior de les seves imatges o gravacions indicant-ho en el moment de la seva intervenció.

La persona que aparegui en les gravacions o fotografies té dret a la seva pròpia imatge, de manera que el consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment a través de comunicació per escrit a protecciodades[@]trenca.org per a la retirada immediata de l’arxiu publicat en aquesta Web o en els mitjans que pugui oferir Internet.

En relació a la protecció del dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge dels menors d’edat en la utilització d’imatges, es requereix l’autorització, en els termes abans assenyalats, l’afectat i dels seus pares o tutors. Tal com indica l’article 13.1 del Reglament LOPD:

“Es pot procedir al tractament de les dades dels majors de catorze anys amb el seu consentiment, excepte en aquells casos en què la Llei exigeixi per a la seva prestació l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela. En el cas dels menors de catorze anys es requerirà el consentiment dels pares o tutors.”

Ús de Cookies

Utilitzem cookies per facilitar la relació dels visitants amb el contingut d’aquest lloc web.

Les cookies són fitxers enviats al navegador amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació per aquest lloc web i permetre elaborar estadístiques sobre les visites rebudes. En tot cas les cookies tenen un caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació de l’usuari per aquesta web.

La informació detallada sobre què són les cookies, quins tipus utilitza aquest lloc web, com canviar la configuració del teu navegador, i què passa si es desactiven les cookies es troben en la següent pàgina: Llegir Política de Cookies.

Adreces IP

Els servidors d’aquest lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir únicament mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

Drets accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Per exercir aquests drets, el titular de les dades pot dirigir-se mitjançant comunicació per escrit i adjuntant una còpia del seu DNI o document equivalent a: protecciodades[@]trenca.org

Trenca – Protección de Datos

C/ La Palma, 6-10

25002 Lleida

Per a qualsevol consulta sobre la nostra Política de Privacitat pot contactar a la següent adreça de correu electrònic: protecciodades[@]trenca.org.