Deixa un llegat

 

Per a un planeta millor

 

Fer testament
 • És un procediment senzill i ràpid.
 • Serveix per decidir el destí del patrimoni i evitar possibles problemes posteriors entre familiars o els qui envolten el /la testador/a.
 • Si es canvia d’opinió, el testament o darrera voluntat es pot canviar tantes vegades com es vulgui.
   

La divisió d’una herència

De manera general, el Codi Civil estableix la divisió de l’herència en tres parts:

 • Un terç d’herència legítima. Es reparteix entre els fills en parts iguals.
 • Un terç d’herència de millora. Es reparteix entre fills i descendents, però no necessàriament en parts iguals, es pot beneficiar un/s fill/s.
 • Un terç d’herència de lliure disposició. El / la testador /a ho deixa a qui vulgui, sigui familiar o no, sigui persona física o persona jurídica. 

 

Deixar un llegat a Trenca
 • És possible deixar un llegat a una persona jurídica (una entitat o una associació) com ara Trenca, associació sense ànim de lucre.
 • Som una entitat petita, però amb grans projectes.
 • Es poden llegar coses concretes (joies, una obra d’art, un vehicle, etc.), diners o fins i tot accions. Es considera part de l’herència de lliure disposició.

 

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb nosaltres a través de:
info@trenca.org