PARTICIPANTS

La participació al concurs està oberta a tothom. Cal que les fotografies presentades siguin d’autoria pròpia i que es posseeixin els drets d’aquestes, sense cap restricció.

CATEGORIES

Millor foto artística

Es valorarà la millor foto a nivell artístic. Ha de ser d’ecosistemes de secà.

Millor foto denúncia

Fotografia que faci una denúncia d’un us incorrecte o activitats no permeses o no adequades en aquests ecosistemes.

Millor foto usos ecosistemes secà

Fotografia on quedi reflectit un bon us o un servei que ens ofereixen els ecosistemes de secà.

Millor foto biodiversitat

Millor foto de vegetació, fauna o ecosistema o es posi en valor algun element de la biodiversitat d’aquests espais.

VALORACIÓ DE LES FOTOGRAFIES

Per a totes les categories, les imatges seran valorades per un jurat expert segons els següents criteris:

  1. Originalitat, composició i qualitat de la imatge
  2. Dificultat i tècnica emprada
  3. Singularitat de la imatge

Una vegada feta la primera selecció, es penjaran en facebook per a una posterior votació popular. La foto de cada categoria que aconsegueixi més “likes” serà la guanyadora.

FORMAT I PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES

Es podran presentar dues fotografies per categoria.

Les imatges s’han de presentar en format digital JPEG. Es permet l’ús d’ajustos digitals, però no es permet afegir o eliminar elements de la imatge.

Recomanem que si pugeu dues fotografies en cada categoria i no tens una bona connexió, és millor que es carreguin les fotografies de dues en dues en cada formulari.

Només està permès presentar dues fotografies per cada categoria. Si per error s’enviessin més de dues fotografies en cada categoria, s’eliminaran les últimes pujades, respectant les dues primeres.

La participació es exclusivament online, s’haurà d’enviar la fotografia mitjançant el formulari de participació disponible en aquesta web:

La fotografia haurà d’anar acompanyada d’un títol de menys de 20 paraules i s’ha de especificar en quina categoria es concursa.

TERMINI

Les imatges s’hauran d’enviar abans de les 23:59h del dia 14 de Juny del 2019.

GUANYADORS I PREMIS

Les fotografies guanyadores seran publicades al web de Trenca, al instagram secansdelleida i al Facebook Ecosistemes dels Secans protegits del Segrià (@secansdelSegria).

A cada guanyador se l’hi premiarà amb un lot d’oli Salvatge, consistent en 2 llaunes de 3 l, 2 ampolles de ½ l i 2 llaunes de 250 ml. que produeix l’Associació Trenca en el projecte de “Olivar de Muntanya i Biodiversitat”.

INFORMACIÓ PER FER ARRIBAR LES FOTOS

Per a qualsevol dubte contacteu amb concursfoto[@]trenca.org

Web: trenca.org