Gràcies al  Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ens han concedit una subvenció mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya per contractar a tres joves menors de 30 anys, beneficiaris del programa de Garantía Juvenil

Estem buscant 3 persones joves, menors de 30 anys, per fer-los un contracte en pràctiques a jornada complerta durant  6 mesos. Data d’inici del contracte el 31 d’octubre.

Els requisits son:

  • Estar Inscrits com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
  • Estar Inscrits com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
  • Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat i haver-lo acabat com a màxim fa 5 anys, o 7 en cas d’alguna discapacitat.
  • No haver estat contractat en pràctiques dins del programa de garantia juvenil els anys 2017 i 2018.

Les places a cobrir són:

Una persona per treballar com a peó de manteniment amb coneixements agraris.  Es busca una persona polivalent, per donar suport als diferents projectes de l’entitat. tal com, tasques agraries,  manteniment del reg i de les tanques de les finques, construcció de nius, de caixes nius, preparació de materials per tallers educatius,etc Es valorarà coneixements en treballs verticals.  Preferentment persones formades en Aprofitament i conservació del medi natural, Jardineria i floristeria, Producció Agroecològica, perfil professional de Producció Agrícola Ecològica, Gestió Forestal i del Medi Natural, Paisatgisme i Medi Rural, o Fusteria i Moble

Un/a dissenyador/a gràfic amb coneixements de xarxes socials.  Es busca una persona amb coneixements de informàtica, disseny gràfic, edició d’imatges, video  i xarxes socials, per donar suport en la creació de material divulgatiu dels projectes de l’entitat i en la redacció de noticies per a les xarxes social. Preferentment persones formades en Informàtica,  Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia o Graduada en periodisme.

Un/a Educador/a ambiental. Es busca una persona amb coneixements ambientals, per donar suport en la elaboració d’activitats educatives, acompanyament en les diferents activitats que es portin a terme per l’Associació i Treballs d’educació i sensibilització ambiental. Preferentment hauria de ser una persona formada en un grau en Ciències Ambientals, en Educació i Control Ambiental o grau en biologia.

 

Podeu enviar els vostres currículums a info@trenca.org indicant al asumpte “Programa Joves en Pràctiques

Moltíssimes gràcies!