A mitjan novembre es van recol·lectar les olives a Les Garrigues, a les finques gestionades per Trenca dins el projecte de desenvolupament agroambiental sostenible.

Ja hem fet les anàlisis de l’ oli d’enguany: ha sortit excel·lent.

A les finques gestionades per Trenca a la comarca de Les Garrigues (Lleida) dins el projecte de desenvolupament agroambiental sostenible, es va fer la recol·lecció de les olives a mitjan novembre. La conversió ha estat del 12-15%, és a dir, de cada 100 kg d’oliva se n’han obtingut 12-15 litres d’oli.

Com l’any passat, l’oliva s’ha premsat en fred i fresca (abans de 12 hores després d’haver-la collit), i no s’ha filtrat l’oli (només decantat). Ha sortit un oli molt verd i aromàtic, amb una qualitat excel·lent. L’acidesa de l’oli Salvatge d’enguany oscil·la entre el 0,12 i el 0,15 %, més baixa encara que l’any passat, la qual cosa és molt bona. (L’acidesa és indicativa del contingut d’àcids greixosos d’un oli i alhora és un indicador de la seva qualitat.) Els tècnics del laboratori ens han recomanat que el presentem a concursos.

Per altra banda, una bona part de les finques on es produeix l’oliva ja estan en el darrer any de conversió a l’agricultura ecològica, i l’oli d’oliva verge extra Salvatge pot portar ja l’etiqueta del CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) amb la certificació “produït en conversió a l’agricultura ecològica”. A més, en una de les finques ja s’ha acabat el procés de conversió, i tenim una part de la producció certificada com a ecològica (amb l’etiqueta “Agricultura UE / Oli Ecològic”).