L’Eix Ambiental de Lleida, format per una vintena d’entitats de la societat civil de Ponent, defensa l’aprovació en el Parlament de l’Agència de la Natura de Catalunya, encallada durant 20 anys. Les entitats de l’Eix recorden que protegir la natura és protegir la nostra salut i la de les generacions esdevenidores, i que l’impuls de polítiques ambientals com la creació de l’Agència de la Natura són essencials per a assegurar el benestar social.

La proposició de llei de creació de l’Agència de la Natura de Catalunya es votarà previsiblement aquest dimecres, 17 de juny, en el Ple del Parlament. El text és fruit de més de tres anys de treball dels grups parlamentaris, comptant amb la participació dels diferents actors del territori i donant resposta a una petició històrica del sector acadèmic i ambiental i de bona part de la societat.

Per a les entitats que formen l’Eix Ambiental de Lleida, l’Agència de la Natura de Catalunya és tan sols un instrument, entre molts altres, per a impulsar la imprescindible transició ecològica cap a una societat justa, que posi en el centre la vida i el benestar de les persones, i que abordi l’emergència climàtica i ambiental global. I en aquest sentit, protegir i restaurar la biodiversitat és una necessitat vital. L’Agència de la Natura ha d’actuar per afrontar el greu problema de pèrdua de biodiversitat que es dona a Catalunya plantejant actuacions que potenciïn conjuntament la conservació de la biodiversitat, la millora de la qualitat de vida de les persones i l’economia de tot el territori.

L’Agència únicament desplega les competències en medi natural que actualment té el Departament de Territori i Sostenibilitat i no modifica el règim competencial d’altres departaments ni de l’administració local. També respon a la necessitat de tenir una administració àgil i eficaç que tingui capacitat pressupostària i que generi procediments menys burocratitzats.

L’Agència i les polítiques de conservació han de ser un impuls definitiu del desenvolupament socioeconòmic de les àrees rurals. En termes econòmics està calculat que per cada euro de despesa pública que es destina als espais protegits se’n generen 10 en forma d’aportació a l’economia del territori, ja sigui amb la creació de llocs de treball directes o indirectes, serveis ambientals, etc.

Un exemple recent de com la conservació de la natura impulsa l’economia rural és la iniciativa “Del Parc al Plat”, promoguda durant el confinament pel Parc Natural de l’Alt Pirineu al costat de productors locals del Pallars Sobirà. Gràcies a això, els productors han pogut vendre directament per internet cistelles amb aliments com a carn, formatges o infusions, lligats a la marca de qualitat del Parc Natural. I, malgrat la difícil conjuntura econòmica, la iniciativa ha estat tan reeixida que els productors estudien convertir-se en associació per a mantenir-la en el futur. Aquesta iniciativa està en la línia de l’estratègia “De la granja al plat” que la Unió Europea va aprovar al maig, conjuntament amb la “ Nova estratègia sobre la Biodiversitat , 2030” i que plantegen fòrmules per a que l’agricultura, la gestió forestal, les empreses i la conservació emprenguin camins conjunts de desenvolupament rural que millorin la vida i la salut de les persones.

L’Eix Ambiental de Lleida subscriu el manifest per l’aprovació de l’Agència que ha impulsat la Xarxa de Conservació de la Natura, i que ja compta amb més de 280 entitats signants a tota Catalunya.