Trasgu, voltor negre alliberat el passat mes de setembre. © Equip de Boumort – Alinyà

37 voltors negres diferents han estat identificats al llarg des mes d’octubre a Boumort-Alinyà, dels quals 33 estan sedentaritzats i formen la colònia.

 

 

 

La colònia de voltor negre (Aegypius monachus) al Prepirineu de Lleida conta ja amb 33 individus: 28 exemplars endògens, és a dir, alliberats o nascuts dins el marc del programa de reintroducció Boumort-Alinyà, 2 exògens d’origen francès i 3 exògens d’origen presumiblement ibèric. A més, durant el mes d’octubre s’han observat com a mínim altres 2 voltors negres exògens d’origen francès i altres 2 d’origen ibèric, és a dir, un mínim de 37 individus.

Els tres polls nascuts el 2013 continuen mantenint la seva activitat principal al voltant de l’eix central de la colònia, sovint visitant el PAS de Boumort cercant menjar. Dos d’ells fan servir encara els nius com a dormider habitual. Les seves demandes de menjar continuen sent ateses en part pels adults, tot i que s’observa una desvinculació progressiva entre adults i polls.

 

Construcció de plataformes per facilitar l’assentament de noves parelles reproductores. © Equip de Boumort – Alinyà

D’altra banda, aquesta tardor s’han construït 8 noves plataformes artificials de nidificació (6 a Alinyà i 2 a Boumort) per facilitar la futura expansió de la colònia i l’assentament de noves parelles reproductores. 

El projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus està promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i per la Fundació Catalunya – La Pedrera. GREFA i Trenca hi participen en l’assessorament i l’execució, juntament amb personal de l’Espai Natura Muntanya d’Alinyà i de la guarderia de la RNC de Boumort. L’Estació Biològica del Pallars Jussà desenvolupa diferents tasques educatives relacionades amb el projecte.

Per saber més coses sobre el projecte, podeu visitar la secció Reintroducció del voltor negre (Aegypius monachus) als Pirineus en aquesta mateixa web.