L’associació Trenca és una entitat sense ànim de lucre. Es va constituir l’any 1998, amb la finalitat de canalitzar esforços de persones que tenim l’interès comú de preservar i millorar el patrimoni natural.

El nom de l’associació és el nom català d’un ocell en perill d’extinció a la península Ibèrica: la trenca (Lanius minor).

Les nostres activitats són fonamentalment accions i projectes que es desenvolupen al voltant de la conservació i recuperació de la fauna autòctona i del patrimoni mediambiental en general (natural, agrari, paisatgístic, etc.).

L’educació ambiental és un pilar que considerem bàsic per aconseguir que el desenvolupament humà sigui compatible amb la conservació de l’entorn.

Ull de trencalòs. © Jordi Bas

Durant tots aquests anys de funcionament, la base social de Trenca ha tingut una importància capital.

Per una banda, comptem amb persones particularment interessades en la marxa de l’associació a través de les figures d’amic/amiga i d’amic/amiga col·laborador de Trenca. Per una altra banda, hem fomentat i professionalitzat el voluntariat i hem donat molta importància a la comunicació amb la societat (vessants informatius, divulgatius o participatius).

Donem molta importància a la comunicació amb la societat. Públic durant la Festa de la Cigonya a Lleida. © Trenca

Una altra de les característiques de l’associació ha estat la transversalitat, és a dir, la implicació de diferents sectors socials en la preservació del patrimoni natural. En aquest sentit, hem col·laborat i treballat en projectes conjunts amb diferents administracions, associacions i empreses.

D’ençà del seu començament, la nostra associació ha estat molt vinculada a les tasques que es desenvolupen al Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent (Lleida, Generalitat de Catalunya).

També som membres de la Xarxa de Custòdia del Territori, ja que una de les línies d’actuació importants a Trenca és:

  • Gestió d’espais naturals i de zones protegides.

Actualment, l’associació té engegats quatre grans projectes de conservació i desenvolupament sostenible:

  • Reintroducció del voltor negre (Aegypius monachus) als Pirineus, conjuntament amb l’associació GREFA (Madrid), l’equip de la Reserva de Caça de Boumort (Generalitat de Catalunya) i la Fundació Catalunya – La Pedrera.
  • Xarxa de punts d’alimentació suplementària (PAS) per a rapinyaires necròfags als Pirineus.
  • Conservació de la trenca (Lanius minor) a Espanya, conjuntament amb el C. de R. de Fauna de Vallcalent i el Zoo de Barcelona.
  • Desenvolupament agroambiental sostenible a Les Garrigues (Lleida), amb la producció i comercialització de la marca d’oli ecològic Salvatge. Oli de les reserves de fauna.

Reintroducció del voltor negre als Pirineus. © Jordi Bas

La participació del voluntariat és fonamental per a Trenca. Tancament d’un dels PAS per a rapinyaires necròfags que l’associació ha construït i gestiona als Pirineus. © Trenca

A més, hem portat i portem a terme moltes altres actuacions ambientals, entre les quals cal destacar les relacionades amb la cigonya, amb l’òliba o amb el falcó pelegrí, en col·laboració amb el C.R. de Fauna de Vallcalent i altres entitats.

La principal font de finançament de l’associació són les subvencions/co-participació d’entitats públiques i la col·laboració d’entitats privades en projectes o actuacions concretes. També comptem amb les aportacions i donatius dels amics i amigues col·laboradors/-ores. L’àmbit d’actuació de Trenca abraça tot el territori estatal. Estem inscrits al Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior.

L’associació Trenca manifesta que no fa cap discriminació o diferenciació, en cap àmbit del seu funcionament, per causa del color de la pell, ètnia, país o lloc d’origen, sexe, orientació sexual, edat i aspecte físic. A més, Trenca es declara entitat independent de qualsevol ideologia política i doctrina religiosa.