La Vall Major de Bovera és una zona d’ecosistema mediterrani situat a la comarca de Les Garrigues, a l’extrem sud-est de la Plana de Lleida. Forma part de la depressió de l’Ebre i limita amb el PN del Montsant per l’est.

El nom amb el qual es coneix a aquesta zona ve donat per l’abundància de Quercus coccifera (coscoll) que en català també rep el nom de garric i que a la seva comunitat vegetal se la denomina garriga.

És una zona de clima àrid amb grans contrastos de temperatures i amb molt poca precipitació, on conviuen estretament les zones forestals amb els cultius llenyosos.

Aquesta falta de recursos hídrics i la necessitat d’abastir-se d’aquest medi tan preuat, han modelat un paisatge molt característic, amb construccions vinculades a l’aigua (aljubs, pous, basses temporals…) que li atorguen, juntament amb les edificacions fetes de pedra seca, una singularitat especial a aquesta comarca i formen part del patrimoni cultural local.

Aquestes basses d’aigües interiors han contribuït d’una manera especial a la millora de la biodiversitat de tota la Vall. És per això que, la població local, majoritàriament de caràcter agrícola, ha estat sempre íntimament lligada als ecosistemes naturals d’aquest entorn.

Un altre dels valors afegits és el bosc de “Los Obacs”, un rodal catalogat com a singular pel CREAF l’any 2010. Aquest bosc es caracteritza per la presència de gran nombre d’exemplars de pino blanc (Pinushalepensis) de grans dimensiones i de gran qualitat.

La Vall Major de Bovera és, en definitiva, un mosaic on els ecosistemes forestals i comunitats vegetals conviuen amb les tradicionals activitats humanes lligades al medi rural i agrícola.

És per aquests motius que creiem necessària una acció de sensibilització ambiental que doni a conèixer els valors associats als boscos i la importància capital per als éssers vius de l’existència de punts d’aigua en una zona de secà.

Oliveres centenàries de muntanya

Bufo calamita (gripau corredor)

Cisterna per a emmagatzematge d’aigua

El Projecte

L’objectiu principal del projecte és el de sensibilitzar i donar a conèixer els beneficis dels ecosistemes forestals en general i en concret els dels boscos vells i madurs i els ecosistemes aquàtics interiors.

Objectius específics:

  • Crear una web interactiva i explicativa.
  • Dissenyar diferents itineraris per a l’explicació pràctica in situ dels serveis ambientals dels ecosistemes mediterranis.
  • Difondre entre el col·lectiu educatiu la web.
  • Implicar als col·lectius locals en la conservació i manteniment dels ecosistemes forestals.
  • Implicar a empreses de RSC i els seus treballadors en la conservació i manteniment dels ecosistemes forestals amb actuacions in situ.

Com ho farem?

Professors i alumnes d’escoles

Posarem a la vostra disposició una web interactiva de lliure accés www.descobreixbovera.com on es treballaran diferents continguts curriculars,tant de primària com de secundària, amb material per als alumnes i documentació per als professors.

A més a més, us convidem a visitar la finca on es desenvolupa el projecte i podreu posar en pràctica aquests coneixements adquirits!

Col·lectius de la comarca: Comunitats de regants, casals, grups excursionistes, cooperatives agràries, associacions locals…

Us oferim la oportunitat de redescobrir els petits encants d’aquest territori de la forma més amena!

Empreses amb RSC: Empreses amb l’interés de desenvolupar entre els seus treballadors una motivació per la conservació implicant-los en activitats de voluntariat.

Us ajudarem a descobrir la riquesa i la màgia d’aquest territori tan especial de manera que us impliqueu en la seva conservació!

Per a més informació sobre el projecte visiteu www.descobreixbovera.com o escriviu a educa[@]trenca.org

Visita escolar al projecte a la finca de Trenca a la Vall Major de Bovera