L’associació Trenca és una entitat de custòdia, membre de la Xarxa de Custòdia del Territori. A través dels acords de custodia portem a terme diferents projectes o actuacions, que fan compatible l’ús del territori amb la conservació dels elements naturals i paisatgístics.

La custòdia del territori és una estratègia de la societat civil per a la conservació dels valors naturals, culturals i pasatgístics. Mitjançant un acord de custòdia es fa un pacte voluntari entre una entitat de custòdia i la propietat dels terrenys, dirigit a mantenir o millorar el patrimoni natural o cultural de les finques objecte de la custòdia.

Trenca és beneficiària d’una ajuda per SUBVENCIONS PER A la PROMOCIÓ I LA CONSOLIDACIÓ DE LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI A CATALUNYA dins de la Convocatoria 2016-2018

El projecte GESTIÓ DE SECANS PROTEGITS DE LA PLANA DE LLEIDA I BASSES TEMPORALS COM A EINA DE CONSERVACIÓ DE ESPÈCIES ESTEPÀRIES PRIORITÀRIES, LA TRENCA I POBLACIONS DE TRIOPS ha estat beneficiària en la convocatòria 2016-2018 atorgada per el Departament de Territori i Sostenibilitat, i promoguda per la Xarxa de Custódia del Territori de Catalunya.

Aquest projecte el que pretén és gestionar espais protegits del secà per protegir la biodiversitat en general i a espècies en particular com la Trenca, el Triops o l’alosa becuda entre altres. Aquestes actuacions s’aconseguiran a través d’acords de custòdia amb particulars i administracions.

L’objectiu general del projecte és, d’una banda, ampliar i millorar els acords de custòdia ja firmats dels secans protegits a la província de Lleida a la zona ZEPA de la finca de Torreribera i a la zona dels secans d’Alfés, fomentar nous acords de custòdia al PEIN de Mas de Melons-Alfés i al PEIN dels Plans de la Unilla i fomentar i proposar acords de custòdia en una primera fase i posteriorment estudiar la possibilitat de fer una proposta de custòdia per a les Basses permanents i temporals al Segrià i Les Garrigues.

Amb la proposta de custòdia es pretén fer actuacions per a la gestio i millora d’hàbitats i conservació de les espècies estèpiques de les planes de Lleida i en especial de la trenca (Lanius minor), gestió i millora d’hàbitats per a flora específica de zones d’estepa i gestió i millora de zones humides i basses temporals per garantir la conservació de les poblacions de triops (Triops cancriformis) i els seus ecosistemes associats dels secans de la Plana de Lleida. I fer-ho de manera que sigui compatible la realització d’aquestes mesures amb l’explotació agrícola i ramadera per part dels propietaris i assegurant la rendibilitat de les finques amb la conservació de les espècies significatives dels secans.

Els objectius són:

  • Recuperar i millorar hàbitat de la trenca.
  • Gestionar la timoneda d’Alfés i finques limítrofes per conservar i mantenir la flora i fauna d’aquest espai únic a Catalunya.
  • Recuperar i mantenir basses temporals de secà tan beneficioses per a les aus estepáricas com pel triops.
  • Gestionar, recuperar i mantenir el Clot de l’Unilla.

Són moltes les accions previstes per a la correcta execució del projecte i aquestes es podran aconseguir gràcies al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de la Xarxa de Custodia del Territori.

Trenca ha signat diversos acords de custòdia

Acord de custòdia a Torre-ribera

La finca de Torre-ribera, de propietat privada, és una extensió de 543,12 ha. Està situada en una zona de cultiu de cereal a la comarca del Segrià. S’han conservat els marges entre camps, arbres de gran port (plataners, pollancres, freixes, etc.) i petites taques forestals. La presència de basses (alguna amb bona cobertura de canyissar) i el fet que alguns camps es reguin per inundació han creat petites zones humides. S’han detectat un total de 164 espècies d’ocells a la finca, de les quals 70 són nidificants.

L’objectiu de l’acord és dur a terme actuacions de conservació i millora de l’hàbitat existent, i de conservació de la trenca (Lanius minor), el vertebrat més amenaçat de la fauna ibèrica. Les actuacions es fan sempre de manera consensuada amb la propietat.

Signatura de l’acord de Torre-ribera. © Trenca

Per a més informació sobre aquest projecte, podeu consultar la secció Conservació in situ de la trenca (Lanius minor) a Espanya en aquesta mateixa web.

Ramat pasturant a Torre-ribera. © Marc Gálvez / Trenca

Acord de custòdia a Alguaire

La finca d’Alguaire, de propietat privada, té una extensió de 42 ha. i està situada en una zona de cultiu de cereal a la comarca del Segrià.

Entre els objectius de l’acord destaca la restauració i condicionament de la teulada d’un mas on cria una colònia de xoriguer petit (Falco naumanni), una de les més importants de Catalunya.

Estat de la teulada abans de la restauració. © Trenca

Obres de la restauració del mas. © Trenca

Mas amb teulada restaurada. © Jordi Bas

Acord de custòdia a la timoneda d’Alfés

La finca d’Alfés, propietat de la Generalitat de Catalunya, té una extensió de 112,9 ha. Està situada a l’interior de l’espai natural protegit de Secans de Mas de Melons-Alfés.

És l’única timoneda que s’ha pogut conservar fins a l’actualitat a Catalunya. És un hábitat important per a moltes espècies d’ocells, entre les quals hi destaquen els alàudids i els ocells esteparis (la ganga, el torlit, la calàndria, la terrerola vulgar, l’alosa vulgar, la cogullada fosca, el sisó i més rarament la xurra).

Paisaje del tomillar. © Trenca

També destaca per les seves poblacions d’insectes, fins al punt de trobar-s’hi espècies que no es troben enlloc més a Catalunya.

L’objectiu d’aquest acord és dur a terme actuacions de conservació i millora de l’hàbitat existent, tot fomentant la biodiversitat de l’espai natural. En aquesta finca es troba l’aeròdrom d’Alfés. Les actuacions es fan de manera consensuada amb tots els agents presents a la zona.

Acords de custòdia per als PAS (punts d’alimentació suplementària) per a rapinyaires necròfags

  • PAS de Siall (terreny municipal a Isona i Conca Dellà, comarca del Pallars Jussà).
  • PAS de Bassella (terreny privat, municipi de Bassella, comarca de l’Alt Urgell).
  • PAS de Cal Roger (terreny privat, municipi de Montferrer i Castellbò, comarca de l’Alt Urgell).

L’objectiu dels acords és la gestió d’aquests espais en benefici dels ocells rapinyaires necròfags, claus en l’equilibri ecològic dels ecosistemes, reforçant la disponibilitat d’aliment per aquests ocells. A més, el funcionament d’aquests PAS està directament relacionat amb el projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus.

Podeu més informació sobre el projecte en aquesta mateixa web: xarxa de PAS (punts d’alimentació suplementària).

Acords de custòdia a Les Garrigues

Diverses finques privades del terme muncipal de Bovera (comarca de Les Garrigues), que sumen al voltant d’unes 25 ha. Es tracta d’olivars, distribuïts en feixes fetes amb rastells de pedra seca, envoltats per comunitats arbòries i herbàcies associades al bosc mediterrani.

L’objectiu és, d’acord i conjuntament amb els propietaris, gestionar i protegir el territori, els seus recursos i els valors naturals, agraris, paisatgístics i culturals, de manera perfectament compatible amb una activitat econòmica rendible.

Paisatge de les finques a Les Garrigues. © Jordi Bas

Per saber més coses sobre el projecte, podeu visitar la secció Olivar de Muntanya i biodiversitat en aquesta mateixa web.

Alguns dels beneficiaris

Amb tots aquests projectes i actuacions, conservem i fomentem la biodiversitat.

Fotografies: © Jordi Bas

Hi col·laboren: