En aquesta secció teniu els arxius per posar en marxa les activitats relacionades amb els Valors Ecosistèmics dels Secans de Lleida. Fes clic en el Codi QR o en els botons per a descarregar els documents.

Presentació Escoles Secans de Lleida: L’ecosistema més amenaçat i oblidat de Catalunya


Presentació PRIMÀRIA

Presentació Escoles Secans de Lleida - PRIMARIA

Presentació ESO i BATXILLERAT

Presentació Escoles Secans de Lleida - ESO i BATXILLERAT

Recomanacions agronòmiques per als agricultors de la Plana de Lleida


Manual agricultura secans

Manual agricultura secans

Guia d’usuaris de la ZEPA Mas de Melons-Alfés-Torreribera


Guia d'usuaris als secans

Guia d'usuaris als secans

Serveis Ecosistèmics i Activitats


Els serveis ecosistèmics son la multitud de beneficis que la natura aporta a la societat. La biodiversitat es essencial per al funcionament dels ecosistemes i per a que aquests prestin els seus serveis. Per exemple. els ecosistemes aporten aliments i aigua neta, regulen el clima i ajuden a pol·linitzar els camps de cultiu i a la formació de sòls. S’estima que els serveis ecosistèmics tenen un valor de 125 bilions de dòlars americans a nivell global! Tot i així, no s’inverteix prou en la seva protecció i gestió (FAO).

Hi ha quatre tipus de serveis ecosistèmics en funció del benefici que ofereixen:

1. Serveis de provisió: son aquells referits a la quantitat de bens o matèries primes que un ecosistema ofereix. En el cas dels secans, un exemple serien les herbes medicinals com la farigola (imatge farigola).

2. Serveis de regulació: son aquells que deriven de les funcions clau dels ecosistemes, que ajuden a reduir certs impactes locals i globals. En el cas dels secans, un exemple seria la pol·linització, la regulació de les plagues, del cicle del aigua o el control de l’erosió i la desertització (imatge pol·linització).

3. Els serveis culturals: son aquells que estan relacionats amb el lleure o aspectes més generals de la cultura, com la història o el coneixement del medi. En el cas dels secans de Lleida, un exemple seria el patrimoni cultural de les parets de pedra seca (imatge pedra seca).

4. Serveis de suport: son la biodiversitat i els processos naturals dels ecosistemes, que garanteixen bona part dels anteriors. En el cas dels secans, un exemple seria la fixació de CO2 duta a terme per la fotosíntesi dels organismes vegetals que hi habiten (imatge vegetació secà). A més, el secans de les terres de Lleida és l’hàbitat d’algunes de espècies en perill crític d’extinció.

Els serveis ecosistèmics combinen la preservació del medi natural al mateix temps que se’n fa un ús, que hauria de ser sostenible i respectuós per a no esgotar-los.

Veure pòster formatiu del CREAF: Serveis Ecosistèmis.

Accès a la descàrrega de l’arxius

1. Elaboració d’un pòster sobre un servei ecosistèmic concret:

2. Preparació de video explicant un grup de serveis ecosistèmics del secà:

3. Preparació de fites per a dossier d’espècies vegetals amb aplicacions medicinals del secà:

Fitxa medicinal explicació
Fitxa medicinal exemple