La cigonya blanca és una espècie protegida per llei que s’ha recuperat arreu a la plana de Lleida. Atès l’augment del nombre de cigonyes i la interacció d’aquesta espècie amb l’ésser humà (la major part dels nius es troben en medis urbans), es porta a terme un seguit d’actuacions per conservar aquest ocell i alhora assolir una òptima convivència entre persones i cigonyes als àmbits urbans.

El pla d’actuació i conservació per a la cigonya blanca a Catalunya està dissenyat i dirigit pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Desenvolupa fonamentalment recerca de camp sobre la biologia d’aquesta espècie i diferents actuacions pel que fa als nius i als polls. Durant l’època de cria, es fa un seguiment de l’èxit reproductor de les parelles. Aquest control permet detectar ràpidament incidències en el creixement o l’estat dels polls i actuar-hi en cas necessari.

Els objectius són:

  • Conèixer el millor possible l’estat i l’evolució de la població de cigonyes a Catalunya
  • Facilitar la bona acceptació dels nius i de la presència de la cigonya a les poblacions humanes
  • Augmentar la taxa de supervivència dels polls de cigonya, procurant que la seva mortalitat sigui mínima (per exemple rescatant els caganius, els polls més petits d’una niuada).

Les actuacions amb els nius i polls de cigonya es fan conjuntament amb el Centre de Fauna de Vallcalent. Als nius de cigonya podem fer bàsicament tres tipus diferents d’actuació:

  • neteja de la teulada de l’edifici on es troba un niu
  • neteja del lloc i alhora retirada del niu
  • construcció i emplaçament de nous nius

Diferents moments durant la neteja i retirada de l’emplaçament d’un niu de cigonya. © Trenca

Neteja de nius de cigonya a la catedral de Lleida. © Trenca

Construïm i fiquem nius nous, com aquest a dalt d’una torre abandonada, prèvia sol·licitud de particulars o entitats. © Trenca

Es fan actuacions amb els polls lligats accidentalment amb cordills i amb ous que s’han hagut de retirar per accident, que es continuen incubant artificialment.

Tots els pollets rescatats i recuperats són posteriorment traslladats i reintroduïts en altres punts de Catalunya o de la península Ibèrica.