Secans de Lleida: l’ecosistema més amenaçat I oblidat de Catalunya.

Durant les últimes decades els ecosistemes de secà han sofrit una modificació d’usos del sòl i de les pràctiques agrícoles, de manera que s’han convertit en un ecosistema en perill on trobem algunes de les espècies més amenaçades. L’importància de protegir aquests espais radica també en el serveis ambientales que ofereixen a l’ésser humà i en mantenir l’equilibri general dels ecosistemes que els envolten.

En Catalunya trobem els secans de Lleida, situats prop de la ciutat i poc coneguts per la seva població, encara que aquest espai de gran biodiversitat alberga les espècies més amenaçades de tota Catalunya i és l’últim refugi al país d’espècies com la trenca o l’alosa becuda.

Per tal de conèixer i conservar aquest hàbitat s’ha impulsat un projecte de sensibilització i educació ambiental enfocat a diferents col·lectius, gràcies a l’ajuda del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu general d’aquest projecte és fer arribar la importància d’aquest ecosistema a la població propera, com col·legis i agricultors de la zona, així com a usuaris d’aquest espai com ciclistes, fotògrafs, naturalistes o senderistes.

Quines accions es duran a terme?

Donarem xerrades a les escoles de l’àrea d’influència dels secans de Lleida, en la comarca del Segrià i Garrigues, adaptades a l’edat del alumnes. Als més petits s’explicarà la biodiversitat i les seves amenaçes, mentres que per als alumnes de l’ESO s’enfocarà als serveis ecosistèmics i les afectacions de les activitats humanes sobre aquest hàbitat i les espècies que hi viuen.

Amb els agricultors de la zona també es faran xerrades per tal de millorar la seva conscienciació sobre els beneficis d’aquests ecosistemes, així com jornades en Torreribera per mostrar com el manteniment de la biodiversitat i dels mètodes tradicionals que beneficien a l’agricultura.

Es realitzaran sortides guiades per les finques de Torreribera i la Timoneda d’Alfés, els espais protegits més valuosos de la Plana de Lleida, tots dos pertanyents a la Xarxa Natura 2000. Torreribera es caracteritza per ser l’última àrea de cría de la trenca (Lanius minor) en la península ibérica, mentre que la Timoneda d’Alfés es l’última timoneda de Catalunya i l’únic refugi de l’alosa becuda (Chersophilus duponti) a Catalunya. Durant les sortides es visitaran els espais naturals, explicant la seva importància, amenaces i com gaudir de la natura sense interferir en la seva conservació.

A més d’això, la Timoneda d’Alfés contara amb un divulgador ambiental, per la singularitat del ecosistema i el desconeixement de la seva fragilitat. El divulgador podrà acompanyar al visitants, donar explicacions, resoldre dubtes, repartir tríptics de la Timoneda i de la zona ZEPA Más de Melons-Alfés-Torreribera.

Es faran jornades de voluntariat, per augmentar les zones de nidificació de la trenca, plantant arbres i arbustos dins de la finca de Torreribera, així com jornades de neteja a la Timoneda d’Alfés, ja que en aquesta zona apareixen abocaments incontrolats.

Per totes aquestes accions i per donar-li difusió en internet i en els espais naturals, s’elaborarà material de sensibilització que podreu encontrar en la nostra web i RRSS.