El dia 22 de juny s’alliberaran mig centenar de tortugues mediterrànies a la comarca de Les Garrigues en una acció de suport al projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània al Parc Natural de la Serra del Montsant.

Antecedents

La tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) s’ha convertit en l’espècie de tortuga amb l’àrea de distribució més petita de l’Europa occidental. Es tracta d’una espècie catalogada com ‘en perill d’extinció’ i Catalunya és l’únic territori de la península ibèrica on n’existeixen poblacions naturals.

Actualment, Catalunya compta amb quatre projectes engegats per a la conservació d’aquesta espècie tan singular: Paratge Natural de l’Albera, Girona, (des del 1992),  Parc Natural del Delta de l’Ebre, Tarragona, (des del 1987), Parc Natural del Garraf, Barcelona, (des del 1992) i Parc Natural de la Serra del Montsant, Tarragona, (des del 2005).

La iniciativa

Aquesta acció concreta té com a objectiu principal la creació d’un nou nucli poblacional a Les Garrigues, com a reforç al projecte de reintroducció de la Tortuga Mediterrània al Parc Natural de la Serra del Montsant i com a suport per a la conservació de l’espècie a Catalunya.

Els termes de Bellaguarda, La Granadella i Bovera, compten amb zones representatives de l’ecosistema mediterrani de Les Garrigues,  són uns dels llocs de dispersió dels exemplars alliberats al P. N. del Montsant, (només a 7,6 km del Parc Natural). Els dos últims anys s’ha constatat la presència de tres tortugues provinents d’alliberaments realitzats al Montsant. Això, unit a les tasques de gestió agroambiental sostenible que l’Associació TRENCA està realitzant en aquests indrets, fan de les nostres finques un paratge idoni per a dur a terme aquesta acció.

Paisatge mediterrani característic de Les Garrigues, Lleida. © Trenca

Durant els anys 2015 i 2016 (de la mà de l’Associació TRENCA) s’han realitzat les tasques d’adequació de l’hàbitat i dels tancaments necessaris per a realitzar aquesta iniciativa. Una vegada realitzades les mesures pertinents ha arribat el moment dels alliberaments.

Aquests tancaments,  permetran la distribució dels exemplars més joves i la fixació dels adults, per tal d’assegurar la ‘filopàtria’ (tendència a quedar-se al mateix territori en què han nascut, o a tornar-hi per a reproduir-se) dels exemplars dispersats.

Aquests exemplars s’alliberaran marcats, fotografiats i xipats amb l’objectiu de poder fer-ne un seguiment i un control sobre l’evolució i desenvolupament del projecte.

Tancament específic per a tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni). © Trenca

Tortugues mediterrànies (Testudo hermanni hermanni) a punt de ser alliberades. © Trenca

D’aquesta cinquantena de tortugues el 60% seran femelles i el 40% mascles, responent així a les necessitats biològiques de l’espècie,  assegurant la seva continuïtat generacional i elevant les probabilitats d’èxit del projecte.

El CRARC (Centre de Recuperació d’amfibis i rèptils de Catalunya) serà l’encarregat de proporcionar els individus a la iniciativa. Tots els exemplars alliberats passaran el corresponent protocol veterinari establert pel Parc Natural del Montsant i realitzat pel mateix CRARC.

Exemplar adult de tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) a punt de ser alliberada. © Trenca

Més informació sobre el projecte de Desenvolupament agroambiental sostenible a Les Garrigues en aquesta mateixa web.

Aquesta iniciativa compta amb el suport i la col·laboració del Parc Natural del Montsant, CRARC (Centre de Recuperació d’amfibis i rèptils de Catalunya), Ajuntament de Bovera, Fundación Biodiversidad, EndesaClub EMAS, Govern de les Illes Balears i GOB Menorca. L’Associació TRENCA i el CRARC són els encarregats de realitzar les tasques d’alliberament, control i seguiment.