Ha estat la parella d’origen francès formada per Montenegro i Pline  la primera a posar-se a incubar i la primera a donar a llum a un poll.

A finals del 2015 la colònia de voltor negre (Aegypius monachus) va patir quatre baixes de les quals tres d’aquests individus formaven parella. Aquest fet va crear inestabilitat a la colònia reproductora i incertesa a l’equip gestor del projecte de Reintroducció del Voltor Negre als Pirineus.

Però aquests dubtes es van dissipar ràpid quant es va constatar (a finals del 2015 i principis del 2016) que aquestes baixes van ser ràpidament substituïdes, en dos de les parelles afectades, per altres individus de la colònia del pre-Pirineu català.

Amb aquest bon presagi van continuar aparellant-se la resta d’individus de la colònia de cria de la RNC de Boumort i ja són deu les parelles que s’estan reproduint aquest any 2016. A més a més, no es descarta la possibilitat d’inici de reproducció d’alguna nova parella.

La primera de les parelles a posar-se a incubar ha estat la provinent de terres franceses (Montenegro i Pline) que, per segon any consecutiu, ha escollit el Pirineu Català per a reproduir-se. I no només ha estat la primera a incubar sinó també a aportar un nou poll a la colònia pre-Pirinenca.

D’altra banda, per problemes de comportament i per causes d’origen natural en aquests processos, dos de les parelles han perdut l’ou, tot i que, com que encara hi estan a temps, confiem en què realitzin una nova posta de reposició.

D’aquesta manera, i si  tot segueix el seu curs natural, esperem que els pròxims dies alguna parella nova se sumi a aquestes ja formades, i que segueixin els passos de la a la parella francesa aportant nous polls per a la colònia.

El projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus està promogut per la Generalitat de Catalunya (a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i  el Departament de Territori i Sostenibilitat) i la Fundació Catalunya–La Pedrera. GREFA i Trenca participen en l’assessorament i l’execució del projecte, junt amb el personal de l’Espai Natura Muntanya d’Alinyà i la RNC de Boumort. L’Obra Social “La Caixa” (via conveni amb la Generalitat de Catalunya) i REE participen de manera destacada en el finançament del projecte.