WWF i Trenca han establert una aliança estratègica  per a aquesta espècie en perill crític

WWF i l’Associació Trenca han establert una aliança estratègica per evitar l’extinció a Espanya del vertebrat més amenaçat, del que només queden un parell de parelles nidificants. Aquesta col.laboració es centra en l’assessorament tècnic, la cerca de finançament i la difusió dels objectius assolits en el projecte de conservació de la trenca Trenca porta alguns anys treballant en la conservació de l’espècie a través de la protecció de les últimes parelles i la conservació de les seves zones de cria, i en el reforçament de la població mitjançant un ambiciós programa de cria en captivitat i de posterior alliberament de polls. Aquest any s’han alliberat 102 joves de trenca que esperem contribueixin a incrementar l’escassa població de l’espècie!.

Per a més informació d’aquesta noticia consulteu el web  wwf.es.

JEl projecte de conservació de la trenca és una iniciativa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. A través del Centre de Fauna de Vallcalent (pertanyent a la Generalitat) i del Zoo de Barcelona es porta a terme la conservació ex situ, és a dir, fora de l’hàbitat natural. L’associació Trenca és l’encarregada de fer les tasques de conservació in situ, al camp (gestió de l’hàbitat, seguiment de la població salvatge, control de predadors a la zona de cria –garses–, reintroducció d’exemplars, etc.) i de aportar personal de suport al centre de cria en captivitat durant la temporada reproductora. Per portar a terme les actuacions in situ s’ha signat un acord de custòdia del territori amb la propietat dels terrenys. El projecte compta a més amb el suport econòmic i logístic d’entitats públiques i privades.

Per a més informació sobre aquest projecte de conservació, podeu consultar la secció Conservació in situ de la trenca (Lanius minor) a Espanya, a la web de Trenca.