Voltor negre jove exogen (no ha estat alliberat ni ha nascut a la zona). © Equip de Boumort – Alinyà

En el seguiment que s’ha fet durant el mes de juliol a la Reserva Nacional de Caça (RNC) de Boumort, s’han observat 33 voltors negres diferents i s’ha marcat amb emissor via satèl·lit GPS el tercer poll nascut enguany a la reserva.

 

 

 

Dels 33 voltors observats, 24 són individus alliberats o nascuts dins d’aquest programa de reintroducció, 2 procedeixen de Cévennes (França) i almenys 7 exemplars són d’origen ibèric. El 22 de juliol es van observar el major nombre de voltors negres del mes en un sol dia: 22 exemplars.

A més de la presència estable i continuada de les quatre parelles que van començar aquest any la reproducció dins la RNC de Boumort, cal destacar la forte fixació dels cinc mascles alliberats l’1 de març a Boumort. La cinquena i sisena parelles formades es mantenen per la perifèria de la RNC.

Els tres polls han assolit durant aquest mes la grandària amb què finalment iniciaran els seus primers vols. Per bé que dos d’ells han rebut prou atencions parenterals per assolir-la, un d’ells (el de Bruna i Corneli) ha necessitat aportament suplementari per causa de la disminució progressiva dels enceballs i de la presència de la femella al niu. Per altra banda, el dia 17 va ser marcat el tercer poll nascut enguany, amb 84 dies d’edat. Va ser equipat amb un emissor via satèl·lit GPS i anella de lectura a distància.

Nova plataforma construïda al mes de juliol, per estimular la nidificació del voltor negre en aquest arbre. © Equip de Boumort – Alinyà

El projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus està promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i per la Fundació Catalunya – La PedreraGREFA i Trenca hi participen en l’assessorament i l’execució, juntament amb personal de l’Espai Natural d’Alinyà i de la guarderia de la RNC de Boumort. L’Estació Biològica del Pallars Jussà desenvolupa diferents tasques educatives relacionades amb el projecte.

Per saber més coses sobre el projecte, podeu visitar la secció Reintroducció del voltor negre (Aegypius monachus) als Pirineus en aquesta mateixa web.