Una de les parelles de trenca d’aquesta temporada. © Marc Gálvez / Trenca

Després d’un seguit d’anys amb només una parella reproductora a tota la península Ibèrica, sempre a la comarca del Segrià (Lleida), enguany tenim tres parelles.  Una excel·lent notícia, ja que és el vertebrat més amenaçat de l’Estat Espanyol.

La trenca (Lanius minor) és una espècie insectívora i migradora, que a l’agost se’n va al sud de l’Àfrica i torna a la primavera següent. Dins el programa de conservació d’aquest ocell, es porta a terme la cria en captivitat de l’espècie al Centre de Fauna de Vallcalent, amb el suport del Zoo de Barcelona. Així, uns quants polls nascuts en captivitat són alliberats cada any per reforçar la població salvatge. En total, dels 7 exemplars adults que han arribat aquesta primavera a la Plana de Lleida, 5 van néixer en captivitat i van ser alliberats en anys anteriors, dada indicativa del paper importantíssim que la cria en captivitat té per a la conservació  d’aquest ocell a Catalunya i a Espanya.

Preparació de les instal·lacions per a l’alliberament assistit (o hacking) dels polls nascuts en captivitat. © Trenca

Polls nascuts en llibertat el 2014. © Jose Guerra / Trenca

Les tasques de camp del projecte de conservació d’aquesta temporada s’estan desenvolupant amb normalitat. Es van fer encara unes últimes feines de condicionament de l’hàbitat, de manera que fos òptim per a que les trenques poguessin caçar insectes; es van posar a punt 4 instal·lacions per a l’alliberament assistit (o hacking) dels polls nascuts en captivitat (hi passen al voltant d’una setmana, observant l’entorn natural del voltant); s’està fent el seguiment dels exemplars que s’estan reproduint en llibertat i ja també dels pollets nascuts en captivitat que s’han anat alliberant al llarg d’aquest mes de juliol, etc.

En total són 11 els pollets de trenca que han tret endavant les parelles reproductores en llibertat. Per altra banda, són ja 45 els pollets nascuts en captivitat que han estat alliberats a la mateixa zona on estan criant les trenques en llibertat (una dada molt bona si la comparem, per exemple, amb els 29 que es van poder alliberar l’any passat) i encara és previst d’alliberar-ne més abans del final de la temporada.

Seguiment de polls alliberats que han nascut en captivitat. © Trenca

Alimentació suplementària (cubetes amb insectes). © Jose Guerra / Trenca

Tot plegat, les tres parelles reproductores en estat salvatge, amb 11 pollets, i la quantitat elevada de pollets que s’estan alliberant nascuts en captivitat, fa que aquest any sigui excepcionalment positiu per a les trenques i desperti més esperances pel que fa a la conservació d’aquest ocell.

El projecte de conservació de la trenca és una iniciativa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. A través del Centre de Fauna de Vallcalent (pertanyent a la Generalitat) i del Zoo de Barcelona es porta a terme la conservació ex situ, és a dir, fora de l’hàbitat natural. L’associació Trenca és l’encarregada de fer les tasques de conservació in situ, al camp (gestió de l’hàbitat, seguiment de la població salvatge, control de predadors a la zona de cria –garses–, reintroducció d’exemplars, etc.) i de aportar personal de suport al centre de cria en captivitat durant la temporada reproductora. Per portar a terme les actuacions in situ s’ha signat un acord de custòdia del territori amb la propietat dels terrenys. El projecte compta a més amb el suport econòmic i logístic d’entitats públiques i privades.

Per a més informació sobre aquest projecte de conservació, podeu consultar la secció Conservació in situ de la trenca (Lanius minor) a Espanya, en aquesta web.