Estat de conservació de la trenca (Lanius minor) a la península Ibèrica

La trenca és un ocell passeriforme d’uns 20 cm de llargària, que crida l’atenció per tenir el cap de mida grossa i un bec de punta ganxuda –semblant al dels ocells rapinyaires– que els permet de capturar els insectes grossos dels quals s’alimenta. El disseny del plomatge també és vistós: té el dors i el cap grisos, el pit rosat i una màscara facial negra molt característica.

Es distribueix sobretot per l’est d’Europa i per les estepes asiàtiques. És una espècie estival que passa l’hivern al sud del continent africà, a la depressió del Kalahari. Les trenques ibèriques fan una de les migracions més llargues de tots els ocells europeus: es desplacen primer cap a l’est i creuen la Mediterrània pel Pròxim Orient, no per Gibraltar.

En els últims anys, la població de trenca a la península Ibèrica ha minvat dràsticament. És l’espècie més escassa de la fauna vertebrada ibèrica i, per tant, és catalogada com “en perill crític”.

El nombre de parelles nidificants va passar d’unes 35-40 a començaments dels anys 80 a tan sols una a tot Espanya el 2011, 2012 i 2013, a la comarca del Segrià (Plana de Lleida).

El 2014 va ser un bon any per a l’espècie, amb 4 parelles formades i 11 polls nascuts en llibertat. El 2015 van ser 2 les parelles que es van formar però desgraciadament no van treure cap poll. Al 2016 dues parelles reproductores van començar a incubar però només una d’elles va aconseguir reproduir-se i va tirar endavant 7 polls. Al 2017 va estat espectacular quant a la tornada d’exemplars ja que van tornar 19 individus , cosa que no passava des de fa més de 10 anys. Però d’aquests 19 exemplars que van arribar a la plana de Lleida, només 6 d’ells eren femelles pel que tan solament es van poder formar 6 parelles. En canvi, al 2018 van regresar 6 trenques però no es va formar cap parella. La productivitat al centre de cria al Centre de Fauna de Vallcalent ha estat més baixa que altres anys havent-se alliberat un total de 83 polls. Tant en 2016 com en 2017 s’han alliberat en dos punts, en la finca de Torreribera, i a Alfés, on per primera vegada des que es va iniciar el projecte, s’ha instal·lat una parella.

Polls de trenca nascuts en captivitat al Centre de Fauna de Vallcalent (Lleida). © Albert Porté / C. de F. de Vallcalent

Les causes de la disminució de la trenca en bona part de la seva àrea de distribució europea són el producte d’un conjunt de factors. Entre les causas es troben almenys aquestes 5:

  • l’alta taxa de depredació sobre aquest ocell (de manera destacada, garses que capturen polls de trenca)
  • la llarga migració que fa dos cops a l’any, amb possibilitats de mortalitat durant el viatge migratori per causes que podrien ser molt diverses
  • les alteracions en el clima (en particular, estius plujosos)
  • la intensificació agrícola, amb la consegüent pèrdua de l’hàbitat de nidificació (cultius de secà amb guarets i marges ben conservats)
  • i l’ús excessiu de plaguicides, que eliminen els insectes dels quals s’alimenta

El projecte de conservació de la trenca a Espanya

El projecte de conservació de la trenca és una iniciativa del Departament de Territori i Sostenibilitat. A través del Centre de Fauna de Vallcalent (pertanyent a la Generalitat) i del Zoo de Barcelona es porta a terme la conservació ex situ, és a dir, fora de l’hàbitat natural. L’associació Trenca és l’encarregada de fer les tasques de conservació in situ, al camp. El projecte compta a més amb el suport econòmic i logístic d’entitats públiques i privades.

Pel que fa a les tasques de Trenca, intentem que tant la producció (trenques nascudes) com la taxa de retorn (trenques que tornen l’any següent a Catalunya) siguin màximes. Per a això, procurem que cada parella arribi a tirar endavant 5 polls. A més, hi col·loquem aliment suplementari (insectes), capturem depredadors (garses) i gestionem l’hàbitat de nidificació perquè sigui òptim per a les trenques.

a

b

Instal·lacions d’aclimatació per als polls de trenca: emplaçament a la zona d’alliberament (a); amb polls ja a dins, poc abans de ser alliberats (b).

© a): Isabel Rodríguez; b): Jose Guerra / Trenca

Cria en captivitat

La conservació fora de l’hàbitat natural es basa en la creació i el manteniment d’un grup de trenques en captivitat prou gran com per garantir la conservació dels gens d’aquesta població a mitjà termini. La cria en captivitat es fa al Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent (Lleida, Generalitat de Catalunya) i més recentment s’ha engegat un programa de cria complementari també al Zoo de Barcelona. Amb els animals nascuts en captivitat, es reforcen les poblacions salvatges. Mitjançant aquesta actuació es pretén recuperar antics nuclis de la trenca a les províncies de Lleida i Osca (comarques del Segriá, Els Garrigues, Bajo Cinca, etc.).

Safates d’alimentació suplementària, on els polls alliberats troben menjar extra els primers dies postalliberament (foto obtinguda mitjançant parany fotogràfic). © Trenca

Poll de trenca nascut en captivitat, comportant-se i menjant com un exemplar salvatge. © Marc Gálvez / Trenca

Rescat d’ous i pollets

Les trenques –com moltes altres aus– ponen més ous que pollets poden arribar a criar, com a mesura de seguretat. A més, alguns pollets no són capaços de rebre prou aliment dels pares i acaben morint. Aquests ous i pollets són rescatats.

Un cop ja han assolit un bon pes, alguns polls es tornen a ficar amb els germans. D’altres passen a formar part del grup de reproductors en captivitat del Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent (Lleida) o del Zoo de Barcelona.

Seguiment in situ dels polls alliberats i dels exemplars salvatges. © Trenca

Alliberament de polls nascuts en captivitat

Com a experiència pionera pel que fa a aquesta espècie, s’estan alliberant polls de trenca nascuts en captivitat per reforçar la població salvatge. Quan ja comencen a caçar per si mateixos, es traslladen al camp (als voltants del territori de l’última parella que resta) i es mantenen en una gàbia gran d’aclimatació que obrim al cap de set dies. En aquesta setmana d’aclimatació, reconeixen la zona com a lloc de naixement i es fan sociables amb els polls salvatges. Des del moment en què es deixen anar fins que inicien la migració, es fa el seguiment continu dels polls alliberats, que s’identifiquen gràcies a les anelles de color que hi duen. Per a la millora del seguiment de l’espècie, aquests dos últims anys, s’han fixat uns petits geolocalitzadors en alguns individus alliberats. Amb aquesta tècnica pionera s’esperen obtenir dades de la ruta migratòria i àrea d’hivernada, un pas de gegant en el coneixement de la biologia de la trenca i de les amenaces que l’afecten fora de la seva zona de cria.

Amb el mètode de cria en captivitat, s’ha aconseguit que polls alliberats en tornin la temporada següent i fins i tot arribin a formar parella. Des dels primers alliberaments el 2009 ja són gairebé 559 els polls alliberats en el projecte. Els anys 2015 i 2016 han estat especialment prolífics amb 99 i 128 polls alliberats respectivament però al 2017 i 2018 el nombre de exemplars nascuts en captivitat va baixar per diferents causes.

La difusió del projecte i la conscienciació social són aspectes que també es tenen en compte per a la conservació de la trenca. Per a això s’han realitzat xerrades i s’han editat diferents materials de divulgació en els últims anys.

Hi col·laboren: