Aquest matí, un total de nou polls nascuts en captivitat al centre de fauna de Vallcalent s’han traslladat a la finca de Torre-ribera.

Anellament d’un dels polls. © Jose Guerra / Trenca

Compten amb uns 32 dies de vida i tot just comencen a caçar per si mateixos. Després d’una estança de set dies a les instal·lacions d’aclimatament seran alliberats amb l’objectiu de reforçar la crítica població salvatge de l’espècie a la península Ibèrica.

Tots els polls van provistos d’anelles de colors per així poder identificar-los al camp i poder fer un seguiment de la seva adaptació al medi.

Al llarg del proper mes, diferents grupets de polls seguiran el mateix camí. A la segona quinzena d’agost deixaran Lleida per travessar la Mediterrània oriental, el desert del Sàhara i l’est d’Àfrica per finalment arribar, cap al mes de novembre, als seus quarters d’hivernada al sud d’Àfrica.

 

 

Transport dels polls a les instal·lacions d’aclimatació. © Marc Gálvez / Trenca

El projecte de conservació de la trenca és una iniciativa del Departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. A través del Centre de Fauna de Vallcalent (pertanyent a la Generalitat) i del Zoo de Barcelona es porta a terme la conservació ex situ, és a dir, fora de l’hàbitat natural. L’associació Trenca s’encarrega de fer millores d’hàbitat, seguiment de la població salvatge, reintroducció d’exemplars i suport a la cria en captivitat. El projecte compta a més amb el suport d’entitats públiques i privades (Departament de Territori i SostenibilitatFundación Biodiversidad y Red Eléctrica de España).Per a més informació sobre el projecte, podeu consultar la secció Conservació in situ de la trenca (Lanius minor) a Espanya, en aquesta mateixa web.