Mentre es fa l’exploració clínica d’un poll de voltor negre. © Equip de Boumort-Alinyà

Aquest passat dimarts 8 de juliol es van marcar els dos primers polls de voltor negre nascuts en llibertat aquesta temporada a la Reserva Nacional de Caça de Boumort. Un tercer poll serà marcat cap a finals del mes de juliol.

Els dos polls marcats el passat dia 8 són nascuts ja salvatges de les parelles formades per l’Oriol i la Pessonada (poll amb 83 dies d’edat en el moment del marcatge) i per l’Olga I l’Aleix (amb 80 dies d’edat). Un tercer poll nascut en llibertat més tardanament, el de la parella formada per la Bruna i el Corneli, serà marcat cap a finals d’aquest mes de juliol. Les altres tres parelles que havien també començat la reproducció en aquesta temporada van fracassar en el seu intent. A més, està previst que un poll nascut en captivitat al centre de fauna de GREFA (Majadahonda, Madrid) s’incorpori a la zona a través de la tècnica d’alliberament assistit (o hacking), també cap a finals d’aquest mes.

Exploració clínica i pes d’un poll de voltor negre.

© Equip de Boumort-Alinyà

L’operació de marcatge es fa en el mínim temps possible i amb les màximes condicions de seguretat per al poll. Es puja al niu, es baixa el poll amb una caperutxa ficada ─no poder veure disminueix l’estrès de l’animal─ i es fan diverses operacions: exploració clínica, presa de petita mostra de sang ─que permetrà saber el sexe del voltor─ i mostra per a microbiologia, es pesa i es medeix l’animal, s’anella, se li fica un emissor ─que permetrà de localitzar-lo posteriorment, quan abandoni el niu─ i, tan aviat com es pot, es torna a deixar al niu (en aquesta espècie, sempre al damunt d’un arbre de gran port). Ràpidament, tan bon punt ens allunyem, els pares hi tornen i continuen atenent el poll.

Anella de PVC groga a la pota i emissor GPS a l’esquena. L’operació es va fer amb l’anellador especialista del MAGRAMA, Víctor García, i amb el patrocini dels emissors per part de REE.

                                                                                                     © Equip de Boumort-Alinyà

 

Pel que fa als exemplars adults i subadults, aquest passat mes de juny es van observar a la zona de Boumort-Alinyà 25 voltors negres endògens (és a dir, reintroduïts o nascuts a la zona dins el marc del projecte de reintroducció), 2 exògens ibèrics sedentaritzats, 1 exogen francès (Quercy, que anteriorment havia romàs a la zona, tot i que aquest passat mes es va observar molts pocs dies) i 10 exògens ibèrics més que no estan sedentaritzats (el terme exògens indica que han arribat de fora, no han estat reintroduïts ni han nascut a la zona): un total de 38 voltors negres adults o subadults en llibertat, 27 d’ells clarament sedentaritzats. Dels 10 nous exògens ibèrics, 8 d’ells no tenien anelles i 2 sí que en duien (LV0 i LV3), que indiquen que aquests dos animals provenen de la colònia de Rascafría, del centre de la península Ibèrica (podria passar que aquests voltors hi estiguin només de pas, o que algun d’ells s’hi quedi per formar part de la colònia).

Reserva Nacional de Caça de Boumort. © Equip de Boumort-Alinyà

El projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus està promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i per la Fundació Catalunya – La Pedrera. GREFA i Trenca hi participen en l’assessorament i l’execució, juntament amb personal de l’Espai Natura Muntanya d’Alinyà i de la guarderia de la RNC de Boumort. L’Estació Biològica del Pallars Jussà desenvolupa diferents tasques educatives relacionades amb el projecte.

Per saber més coses sobre el projecte, podeu visitar la secció Reintroducció del voltor negre (Aegypius monachus) als Pirineus en aquesta mateixa web.