Timoneda d’Alfés. © Jordi Bas

Timoneda d’Alfés. © Jordi Bas

La finca d’Alfés, propietat de la Generalitat de Catalunya, té una extensió de 112,9 ha. Està situada a l’interior de l’espai natural protegit de Secans de Mas de Melons-Alfés, a Lleida.

La finca se situa a l’interior de l’espai natural protegit de Secans de Mas de Melons-Alfés, un espai inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) des de l’any 1992 i a la xarxa Natura 2000, des de l’any 2003, com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Està ocupada principalment per una comunitat vegetal, la timoneda, única a Catalunya i de gran valor ecològic. Conserva les característiques d’una estepa àrida continental, caracteritzada per una geomorfologia d’altiplà (uns 200 m sobre el nivell del mar). S’han comptabilitzat més de 300 tàxons vegetals diferents, entre els quals s’hi troben plantes endèmiques i rareses vegetals, com ara la Sideritis scordioides var. carvanillesii, el Narcissus dubius, diverses orquídies, etc.

Cogullada vulgar. © Gerard Plana / Trenca

Cogullada vulgar. © Gerard Plana / Trenca

 

 

És un hàbitat important per a moltes espècies d’ocells, entre les quals hi destaquen els alàudids i els ocells esteparis, com ara la ganga, el torlit, la calàndria, la terrerola vulgar, l’alosa vulgar, la cogullada fosca, el sisó i més rarament la xurra. També és hàbitat freqüentat per nombroses espècies d’ocells rapinyaires, com ara l’esparver cendrós, el xoriguer comú, el milà reial, etc. Per altra banda, també destaca per les seves poblacions d’insectes, fins el punt de trobar-s’hi espècies que no es troben enlloc més a Catalunya, com ara l’ortòpter Prionotropis flexuosa, un endemisme ibèric, l’ortòpter Calliptamus wattenwylianus o l’heteròpter Tholagnus flavolineatus.

Signatura de l'acord. © Trenca

Signatura de l’acord de custòdia del territori. © Trenca

Ahir, 13 de juny, es va signar l’acord entre Trenca i el Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) de la Generalitat. El propi conseller de TES, sr. Santi Vila, va ser el signant de l’acord en representació del Departament i va valorar molt positivament la participació de la societat civil en l’actuació conjunta sobre el territori. L’objectiu d’aquest acord és dur a terme actuacions de conservació i millora de l’hàbitat existent, tot fomentant la biodiversitat de l’espai natural. En aquesta finca es troba l’aeròdrom d’Alfés. Les actuacions es faran de manera que siguin compatibles amb l’ús aeronàutic, i de manera consensuada amb tots els agents presents a la zona.

La custòdia del territori és una estratègia de la societat civil per a la conservació dels valors naturals, culturals i pasatgístics. Mitjançant un acord de custòdia es fa un pacte voluntari entre una entitat de custòdia i la propietat dels terrenys, dirigit a mantenir o millorar el patrimoni natural o cultural de les finques objecte de la custòdia.

Trenca és una entitat de custòdia, membre de la Xarxa de Custòdia del Territori. Hem signat acords de custòdia per gestionar la xarxa de PAS (punts d’alimentació suplementària), el projecte de desenvolupament agroambiental sostenible a Les Garrigues, el projecte de conservació de la trenca (Lanius minor) i fer actuacions a una finca a Alguaire (comarca del Segrià) on es troba una important colònia de xoriguer petit.