Signatura de l’acord de custòdia. ©Trenca

Aquest passat dimarts 29 d’octubre, Trenca va signar un acord de custòdia del territori amb un propietari d’Alguaire (El Segrià, Lleida). L´objectiu és fer actuacions de conservació i millora de l’hàbitat, tot fomentant la biodiversitat.

 

 

 

La finca d’Alguaire té una extensió de 42 ha. i està situada en una zona de cultiu de cereal a la comarca del Segrià. Entre les actuacions previstes, destaca restaurar i condicionar la teulada d’un mas on cria una important població de xoriguer petit (Falco naumanni), probablement la més important de Catalunya, i vetllar per la continuïtat d’aquesta colònia. També està previst ajudar el propietari pel que fa al control de les poblacions de conill i fer millores de l’hàbitat existent.  

Una de les actuacions previstes és la restauració i condicionament de la teulada d’aquest mas, on cria un important colònia de xoriguer petit. ©Trenca

La custòdia del territori és una estratègia de la societat civil per a la conservació dels valors naturals, culturals i pasatgístics. Mitjançant un acord de custòdia es fa un pacte voluntari entre una entitat de custòdia i la propietat dels terrenys, dirigit a mantenir o millorar el patrimoni natural o cultural de les finques objecte de la custòdia.

Trenca és una entitat de custòdia, membre de la Xarxa de Custòdia del Territori. Hem signat acords de custòdia per gestionar la xarxa de PAS (punts d’alimentació suplementària) i el projecte de desenvolupament agroambiental sostenible a Les Garrigues. També mantenim un acord verbal per fer actuacions de conservació i millora d’hàbitat pel que fa al projecte de conservació de la trenca (Lanius minor).